Ik mag dan mijn rijbewijs maar hebben sinds 30/07/’07, mij ergeren in het verkeer kan ik al aardig. ‘k Zit natuurlijk niet voor niks dikwijls naast dé meneer met de zeer vlotte doch berekende rijstijl die niet op zijn mond gevallen is Adriaenssen.
Deze avond in het heenrijden naar ’t zwembad heb ik me doodgeërgerd!
De oorzaak van mijn ergernis was den tip die aan het kruispunt voor het rode licht stond in de tegenovergestelde richting dan ik. Bij het op groen springen van ’t licht, rijd ik gezwind door maar meneer den tip vond het nodig om vanuit zijn positie een bocht van 180° te maken om zo knal voor mijn neus te komen rijden.
Sjanske dat ik niet àl te vlot gestart was, anders had ik er boenk op gezeten.

Vervolgens rijden we verder op een baan waar ge 70 moogt rijden. Er was niet veel verkeer op de weg en mister tip vond het nodig om alstemblift ocharme 56 per uur te rijden. Grrrrrr!!
De verkeersborden waren nochtans zéér duidelijk; 70km/u, voorrangsbaan.
Ik vraag me af wat de mens zijn reden was voor zijn rijgedrag. Misschien had de persoon in kwestie zijn rijbewijs pas sinds deze middag?

En nee, het was gene oude mens.

@Fan: Op de terugweg vanavond zag ik aan het kruispunt van den Jet een fietser oversteken met een zwarte pots op en een geel hesje van den Axa. Herkent u zich hierin?
Ik heb maar niet geclaxonneerd om u niet van uw stalen ros te doen springen. 😉