Uit het wasmachien
kwam een vieze propere spin
Aan de wasdraad hangen
had echter geen zin
Zeep gefret en water gezopen
Nooit of te nimmer komt ze nog in mijne was gekropen