In de Standaard staat een artikel met als titel “Man in cel wegens kinderverwaarlozing”.

De laatste paragraaf van dat artikel luidt als volgt;
” De man is 45 jaar en al door het leger op pensioen gesteld wegens aanhoudend alcoholmisbruik.”

Zo moet ge dat dus doen als ge op vervroegd pensioen wilt!!