Katrien: “zit met een vraag.”

Een facebookvraag zelfs! Voor de leerkrachten onder ons.
Heb jij leerlingen of oudleerlingen toegevoegd als “vriend” op facebook? Zo ja, systematisch of selectief?

Waar ligt de lijn?  Wat is het nut? Hebben scholen hier regels over?
Moet ik dat vergelijken met mensen toevoegen/accepteren die nog lid waren van je in de jeugdbeweging?

Vanwaar die vraag? Sinds kort waren er 2 leerkrachten rond op facebook (waarvan ik nog les kreeg) die een hele hoop (oud)leerlingen te vriend hebben gemaakt. Ik ben dus wel benieuwd naar hún motief.
De keer dat ik ze tegenkom op school, zal ik ze daar ook wel eens naar vragen. Maar ondertussen ondervraag ik het lesgevend lezerspubliek alvast. 😉