Dat is vandaag volgens onze Druivelaar, al noemen ze het daar “HH onschuldige kinderen”.

Dag van d’onnozel kinderen… dat wordt hier nog wel vernoemd, maar eigenlijk wordt het voor zover ik weet niet echt gevierd. Of komt daar het “nieuwjaarke zoete” zingen van? Dat wordt hier in de streek namelijk den 31ste gedaan.

In ieder geval, ik had geen flauw idee vanwaar die “onnozele kinderen” vandaan kwamen. Ik ken er genoeg, daar niet van, maar om daar nu een dag aan te wijden… 😉
Dus maar eens door Google gegooid met dit als resultaat…

“Vandaag viert men in het christendom en met name in de katholie kerk het martelaarschap van de onschuldige jongetjes van Bethlehem die op gezag van koning Herodes de Grote werden vermoord.

Het tweede hoofdstuk van het Evangelie van Matteüs meldt dat Herodes bang was dat de komst van een nieuwe Joodse koning het einde van zijn macht zou betekenen. Van de Wijzen uit het Oosten hoorde hij dat die nieuwe koning in Bethlehem geboren zou worden. Toen de Wijzen in een droom vernamen dat Herodes kwaadaardige bedoelingen had en het Kerstkind wilde doden, leidden ze hem om de tuin. Daarop ontstak Herodes in een hevige toorn. “Hij zond zijn mannen uit en liet in Bethlehem en omstreken al de jongens van twee jaar en jonger vermoorden”(Mt 2:16). De katholieke traditie leert dat God de onschuldige jongetjes van Bethlehem had voorbestemd om door hun dood te getuigen van de Messias. Sinds de vijfde eeuw worden zij daarom als heiligen vereerd. In de loop van de tijd werd Onnozele Kinderen een (kerkelijk) kinderfeest. In die hoedanigheid werd het in Nederland uiteindelijk overschaduwd door de viering van Sint-Nicolaas. Op Onnozele Kinderen waren vroeger de kinderen de baas en trokken zij als volwassenen gekleed langs de deuren om geld of snoep te vragen.”

Ook op Wikipedia is de nodige uitleg simpel te vinden uiteraard.

Misschien ben ik toch niet zo katholiek opgevoed dan… aangezien ik zo’n dingen niet weet. En anders heb ik een selectief geheugen. 😉