Kent u deze?

Eén, één, één is één, ene God alleen
Ene zaligmaker en anders geen

Twee, twee, twee is twee.
Twee stenen tafelen als gebakken wafelen
Ene God alleen,
Ene zaligmaker en anders geen

Drie, drie, drie is drie
Drie patriarchen: Abraham, Isaak en Jacobus
Twee stenen tafelen als gebakken wafelen
Ene God alleen,
Ene zaligmaker en anders geen.

Vier, vier, vier is vier,
Vier evangelisten die de waarheid wisten.
Drie patriarchen: Abraham, Isaak en Jacobus.
Twee stenen tafelen als gebakken wafelen.
Ene God alleen,
Ene zaligmaker een anders geen.

Vijf, vijf, vijf is vijf.
Vijf dwaze maagden die de hemel vaagden
Vier evangelisten…
Drie patriarchen…
Twee stenen tafelen…
Ene God alleen,
Ene zaligmaker en anders geen.

Zes, zes, zes is zes.
Zes kruiken wijn, die op de bruiloft van Kana zijn
Vijf dwaze maagden…
Vier evangelisten…
Drie patriarchen…
Twee stenen tafelen…
Ene God alleen, ene zaligmaker en anders geen.

Zeven, zeven, zeven is zeven,
Zeven sacramenten zonder complimenten
….

Acht zaligheden voor ons hier beneden

Negen koren d’engelen die aan de hemel bengelen

Tien geboden des Heren, die wij moeten eren.

Ik heb dat thuis van mijn ouders (allebei oudleiding van Chiro Frelus) geleerd en achteraf in de Chiro ook nog gezongen…
Dat maar om te zeggen; “Vandaag was het Pasen, weet u waarom?” 😛
Mijn schoonbroer wist het niet. Hij wist dat het paaszondag was vandaag, maar wanneer valt Pasen dan zelf weeral? 😀